• İSTANBUL
  • Keyfalan Yaylası cad. Demirciköy mah. no:84 Sarıyer

Faydalı Bilgiler

Şu testlerin yapılması gerekir..

 

Kan Testleri : TSH (Tiroit Stimüle Edici Hormon), AST, ALT, ALP (Karaciğer Fonksiyon Testleri), Trigliserid, Sedimentasyon, Tam Kan Sayımı (CBC - Complete Blood Countring), C - Reaktif Protein, Estradiol (E2), FSH (Folikül Stimüle Edici Hormon), LH (Luteinleştirici Hormon), Testosteron, Prolaktin, Glikoz (Açlık), Glikoz (Tokluk), Hb1Ac (Glikolize Hemoglobin)

Radyografik Testler : Sol El Bileği Radyografisi, Hipofiz Bezi MR, Tüm Abdomen USG (Batın ve Pelvis), Skrotal USG, Kemik Dansitometri

Fonksiyonal Testler : LHRH Testi, TRH Ferring Testi, HCG Uyarı Testi, Inhibin - B Testi, Spermogram

Ne Anlama Geliyor Bu Testler?

Sol El Bileği Radyografisi ile kemiklerinin kapanıp kapanmadığı kontrol edilecek. Hipofiz bezi MR'ı ile hipofiz bezinde herhangi bir hasar ya da yapısal kusur olup olmadığı kontrol edilecek. Tüm Abdomen USG kullanılarak karından mesaneye kadar olan yerler detaylı olarak analiz edilecek. Skrotal USG ile testislerin yapısı ve boyutları kontrol edilecek. Kemik dansitometri testi ile kemiklerinin mineral yoğunluğu hesaplanacak. Kemik erimesi durumu irdelenecek.

LHRH testi için damar yolu açılır. Önce başlangıç zamanı için kan alınır. LH, FSH ve testosteron değerlerine bakılır. Ondan sonra LHRH ilacı damar yolundan verilir. Belli zaman aralıklarında kan alınır ve bu ölçümler tekrarlanır. Bu test sayesinde hipofiz bezinin ve testislerin, GnRH (LH ve FSH hormonlarının sentezlenmesini uyaran hormon) hormonuna verdikleri cevap irdelenir. Bu test sayesinde hastalığın tipi (primer ya da sekonder) belirlenir.

TRH Ferring testi için damar yolu açılır. Önce başlangıç zamanı için kan alınır. Tiroid hormonlarının değerine bakılır. Ondan sonra TRH Ferring ilacı damar yolundan verilir. Belli zaman aralıklarında kan alınır ve bu ölçümler tekrarlanır. Bu test sayesinde tiroid bezinin fonksiyonu incelenir. Tiroid bezi endokrin hastalıklarda değerlendirilmesi gereken en önemli bezlerden birisidir. Birçok sistemi etkiler.

HCG Uyarı testi ile testis hücreleri olan Leydig hücrelerinin cevap verip vermediği anlaşılır. İlaç kas içi enjeksiyon şeklinde 5000 I.U (International Unit - Uluslararası Ünite) olarak belirli günlerde uygulanır. Başlangıç için kan alınır ve toplam testosteron miktarına bakılır. Bu ilaç uygulandıktan sonra belli aralıklarla kan alınır ve değerler yeniden ölçülür.

Inhibin B testi ile testis hücrelerinden sertoli hücrelerinin sperm salgılama yeteneği analiz edilir. İlaç uygulanmasını gerektirmez. Kan alınması yeterlidir.

Spermogram : Laboratuvar ortamında, bir kaba, mastürbasyon yoluyla meni boşaltılır. Bu testte, meni miktarı, meninin özellikleri, sperm hücrelerinin yapısı, hareket kabiliyetleri ve canlılıkları değerlendirilir. Spermogram testinin çok detaylı yapılması gereklidir.