• İSTANBUL
  • Keyfalan Yaylası cad. Demirciköy mah. no:84 Sarıyer

Hakkımızda

Kallmann Sendromu Vakfı, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de bilinirliğin çok düşük olması sebebiyle pek çok güçlükle karşı karşıya gelen hastalara destek olmak amacıyla hayata geçmiştir.

 

Kendisi de Kallmann hastası olan ve Doğu Türkistan’daki zorlu, sosyal ve siyasal şartlardan kaçarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen A. Uygur Öztürk’ün öncülük ettiği bu oluşum, gerek tıbbi gelişmelerin önünü açmak, gerekse hastaları topluma kazandırmak için çalışmalar gerçekleştirir.

 

Vakfın amacı Kallmann Sendromu hakkında bir farkındalık yaratarak toplumu haberdar etmek, konu hakkında yapılan ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmaların artmasını sağlamak ve hastalara ulaşarak onlara destek vermektir.

 

* Kallmann Sendromu Vakfı kuruluş aşamasındadır. Çalışmalarımıza Kallmann Sendromu ve Ağı olarak devam ediyoruz.