• İSTANBUL
  • Keyfalan Yaylası cad. Demirciköy mah. no:84 Sarıyer

Tedavi Yöntemi

Kallman sendromunun standart tedavisi ergenlik uyandırmak ve hormon düzeylerini normalleştirmek için yetersiz hormonları değiştirmektedir. Erkek hastalarda testosteron replasmanı yapılırken, kadınların ergenlik döneminde sekonder cinsel özellikler uyandırmak için östrojen ve progestin tedavisine ihtiyaç duyar. İntramüsküler enjeksiyonlar ve topikal yamalar, jeller veya sıvılar da dahil olmak üzere çeşitli formülasyonlar kullanılabilir. Dozun genellikle belirli yaşam aşamalarında her bireye uyarlanması gerekir.

Hasta bir çocuğu tasavvur etmek istiyorsa, doğurganlığı artırmak için daha ileri muamele gerekebilir. Erkeklerde, testis büyümesini uyarmak ve sperm üretimini
başlatmak için gonadotropin ilaçları önerilir. Kadınlar için, pulsatil GnRH’nin gonadotropinleri ile tedavisi, folikülojenezi veya olgun yumurta hücrelerinin üretimini
uyarabilir. Bazı durumlarda, hastaların gebe kalmasına izin vermek için in vitro fertilizasyona ihtiyaç duyulabilir.